Kriminoloji Dergisi Yıl: 4 Sayı: 1 Ocak 2012

Kolektif

Adalet Yayınevi

%10 indirim
10,00 TL 9,00 TL
 
0/5 (0 kişi)
2 adet stoklarımızda

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana suç ve suçla mücadele insanlık için önemli bir konu olagelmiştir. Bir yönüyle düzenin ve huzurun düşmanı olan suç olgusu insanların çeşitli nedenlerle işledikleri yada mağduru oldukları bir konu olarak toplum bilimciler tarafından ele alınmaktadır. Kriminoloji alanında zengin paradigma çeşitliliğine zemin hazırlayan bu ilgi günümüzde de çeşitlenerek devam etmektedir. Suçun günümüze kadar her toplumda var olduğu bilinen bir olgu olduğu dikkate alındığında gelecekte de suçun toplumsal yaşamda önemli ve bilimsel literatürde önemli yer tutacağı açıktır.
Modern dönemlerde kentlerin hızlı büyümesi, geleneksel kültürlerin dönüşmesi yeni toplumsal yapıların oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum yeni suç türlerinin ortaya çıkışını hızlandırabilmektedir. Dolayısıyla bu durum, suçla mücadelede yeni yöntem ve çözüm önerilerinin üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Kriminoloji Dergisi’nin de çabası, tam da bu noktada, yazarlar ve okurlar için bilimsel yazında suç ve ceza adaleti kapsamında mevcut birikimlerin dışında yeni gelişmelerin de paylaşıldığı bir platform sağlamaktır.
Kriminoloji Dergisi çeşitli nedenlerden ötürü 2012 yılından itibaren yayınlanamamıştır. Bu sayı ile Kriminoloji Dergisi’nin yeniden okurlarla buluşmasını sağlamayı arzuluyoruz. Kısa süre içinde eksik sayılarını tamamlayıp dergimizi alanının önemli bir kaynağı haline getirmeyi amaçlamaktayız.
Kriminoloji Dergisi bu sayısında, geniş bir yelpazede makalelere yer verilmektedir. Kriminoloji Dergisi’nin elinizdeki sayısı beş makale ve bir kitap incelemesinden oluşmaktadır. İlk makale olan James J. Drylie tarafından yazılan -Cultural Boundaries and Suicide Terrorism Using Social Science Research in the Intelligence Function- isimli çalışmada, bir terörist taktiği olarak intihar saldırılarını incelemektedir. Mağdur-senaryolu intiharlar, intihara meyilli bireyin ölümü hedeflediği eylemlerdir. Mağdur-senaryolu intihar vakalarını nitel yöntemlerle incelemek, terör unsurları içeren intihar olaylarını aydınlatmada daha fazla ışık tutan analizlerin yapılmasına yardımcı olabilmektedir. Bu araştırma, mağdur senaryolu intihar olaylarının potansiyelini azaltmayı amaçlamaktadır.
Halil İbrahim Bahar ve M. Salih Elmas tarafından yazılan -İstanbul’da Polis-Halk İlişkileri: Eminönü, Şişli ve Kadıköy’den Yansımalar- isimli makale bir alan araştırmasına dayanmaktadır. Çalışmada kapkaç, araba hırsızlığı, arabadan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs suçu mağdurlarının polise başvurma oranları, polise başvuranların polis hakkındaki düşünceleri ve polise başvurmama nedenleri ele alınmaktadır. Ayrıca araştırmada halkın polise karşı, belirli konularda, nasıl bir bakış açış açısına sahip olduğu ve polis halk ilişkileri değerlendirilmektedir.
İsmail Yılmaz, Ekrem Muş ve Ersin Karapazarlıoğlu tarafından hazırlanan -Juvenile Death Penalty and Its Applications In The Usa- makalede gençler için uygulanan idam cezası tartışılmaktadır. Makalede özellikle Amerika’da gençlere yönelik idam cezası uygulamalarının tarihsel gelişimi, bu alandaki politika uygulamaları, gençlere verilen idam cezalarının olumlu ve olumsuz sonuçları değerlendirilmektedir.
İlyas Özgentürk tarafından kaleme alınan -Ceza Adalet Sistemlerinde Hırpalanmış Kadın Sendromu: Şiddet Döngüsü ve Öğrenilmiş Çaresizlik- isimli makalede Hırpalanmış Kadın Sendromu teorisi çerçevesinde Amerika’da, şiddet mağduru kadınların eşlerini neden öldürdükleri ve şiddet mağduru kadınların yargılanma sürecinde eylemlerinin meşru müdafaa kapsamında nasıl değerlendirildiği ele alınmaktadır.
Kriminoloji Dergisi’nin bu sayısının son makalesi Abdullah Shahnewaz tarafından yazılan -Military Solution of Political Crisis in Sri Lanka: Questions to be Asked- isimli makaledir. Bu çalışma, 1976 yılında kurulmasından itibaren Tamil etnik grubunun yaşadığı bölgenin bağımsızlığı için mücadele eden ayrılıkçı örgüt Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları (LTTE) ile Sri Lanka Hükümeti arasında uzun yıllardır devam eden iktidar savaşının son aşamasında klasik kontrgerilla taktikleri ışığında söz konusu direnişe karşı Sri Lanka yönetiminin kendi inisiyatifi ile ilan ettiği ve uyguladığı kontrgerillayla modelini incelemektedir.
Kriminoloji Dergisi’nin bu sayısı Abdullah Sencer Gözübenli’nin hazırladığı kitap incelemesi ile son bulmaktadır. Kitap incelemesine Prof. Dr. İbrahim Cerrah tarafından hazırlanan -Demokratik Toplumlarda İçgüvenlik- isimli kitap konu olmuştur.

Özellikler

Cilt Durumu : Ciltsiz
Basım Tarihi : Ocak 2012
Basım Yeri : Türkiye
Boyutlar : 16,00 x 23,50 cm
Basım Dili : Türkçe
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Sayfa Sayısı : 134
Barkod : 3999444111010
Facebook Twitter Instagram
CARADHRAS