kirmizikedi.com

Bindaruk

Mem Zinistani

Lis Basın Yayın

%40 indirim
25,00 TL 15,00 TL
 
0/5 (0 kişi)

"Çaxa ku çubu konferansa niviskareki biyani u bidi wan li dahole dabu u civata li wir şermezar kiribu, bi qasi du rojan di nezarete de hatibu girtin. Ve yeke di nava bajer de deng u behsen dinbuna wi zede kiribun. Pişti we qewame, iro disa çubu dawetxaneye. Pişti dawete, patrone wi pereyen wi dabune u dawi ki kare daholvaniya wi ya li we dawetxaneye anibu, ew berederi kiribu. Va ye, ew u dahola wi li male, bi awayeki westiyayi, yek li ber deri, li ser fayansen sar u yek li ser qenepeya kevnik u periti, veleziyane. Westiyane."

Ji Oblomovizmeke Ditir

Di ve serdema zerin a wejeya Kurdi de, ku bi kawdana zimane Kurdi, zaravaya Kurmanci bi xwe re, ya ku xaniye giyane me ye, kelepora wejeya me ya niviski xwe ropi hev dike li rabirdu u nihaya xwe vedigere u ber bi dahatuya xwe ya geş ve bi heza xwe ya kef re li ber xwe xweş dike. Di ve kawdana navhati de, pişti rola diroki ya helbesta Kurdi, edi (kurte) çiroka nujen yek ji peşikeşan e u bere bere, bi lez u bi xerayi afirineren xwe li Kurdistane u li cihane zede dike. Bi ve ramane, Mem Zinistani (1983, Bayizd) e niviskare Bindaruke ji, bi vekolana xwe ya li ser "çirok" e bi xwe ve u bi we "ferheng" a xwe ya ciye cos u peroşe ve guman te de nine ku li ve kawdane zede dibe, yan ji ew kawdane piçeki din ji geştir u gurrtir dike.

Özellikler

Cilt Durumu : Ciltsiz
Basım Tarihi : Nisan 2015
Basım Yeri : Türkiye / İstanbul
Boyutlar : 13,00 x 19,50 cm
Basım Dili : Kürtçe
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Sayfa Sayısı : 128
Barkod : 9786059014441

Katkıda Bulunanlar

Editör
Kawa Nemir

Katkıda Bulunan (İçerik)
Lal Laleş
Ergin Öpengin
Şener Özmen

Facebook Twitter Instagram
EDORAS