125 TL ve üzeri Siparişlerinizde 29,90 TL Yerine 19,90 TL, 250 TL ve Üzeri Tüm Siparişlerinizde
KARGO BEDAVA!
Hesabım
Henüz üye değil misiniz?
Kayıt Ol
Sepetim

İletişim Aydınlatma Metni

KIRMIZI KEDİ  İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ
Kırmızı Kedi Mağazaları Paz. Dağıtım Tic. Ve San. A.Ş. (bundan sonra “KIRMIZI KEDİ” olarak anılacaktır.)  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇zi̇n İşlenme Amacı, Hukuki̇ Sebebi̇ ve Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVKK”) ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:
satis@kirmizikedi.com adresi üzerinden gönderdiğiniz iletiler ve 0 212 293 44 41 numaralı müşteri hizmetleri hattı vasıtasıyla “Ad-Soyad, E-posta, Telefon Numarası, Mesaj İçeriği” gibi kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, talep konusu hakkında destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli araştırma/incelemelerin yapılması, tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.
Kırmızı Kedi, kişisel verilerinizi, mail ve müşteri hizmetleri telefon kayıtları vasıtasıyla temin etmektedir.
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Aktarılması
Kırmızı Kedi, yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanun’un 5/2-ç maddesi uyarınca aktarabilecektir.
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇ze İli̇şki̇n Haklarınız
Kişisel verilerinize ilişkin;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak;
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Asmalı Mescit Mah. Ensiz Sok. Tünel Geçidi İş Hanı No:3 İç Kapı No:16 Beyoğlu / İSTANBUL adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Kırmızı Kedi Mağazaları Paz. Dağıtım Tic. Ve San. A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle kirmizikedi@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • Güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle, kvkk@kirmizikedibilgi.com  adresimize e-posta göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından Kırmızı Kedi Mağazaları Paz. Dağıtım Tic. Ve San. A.Ş.'ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkk@kirmizikedibilgi.com adresimize e-posta göndererek
Kırmızı Kedi Mağazaları Paz. Dağıtım Tic. Ve San. A.Ş.'ye  iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca, başvurunuzda  isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
Başvuru, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içermeli ve  başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
 
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’de belirtilen esaslara göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurunuza ilişkin  cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilecektir.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.