sadsad x
asdasd

Felsefe Kitapları

Sırala
75,00 TL

Ön Sipariş: 08.12.2022

175,00 TL

Ön Sipariş: 08.12.2022

Toplam 9085 ürün görüntüleniyor.

Felsefe

Felsefe sözcüğü köken olarak Yunanca bilgelik arayışı, bilgelik sevgisli ve hikmet arayışı anlamına gelen philosophia kelimesinden türemiştir. Felsefe insanı, evreni, toplumu ve yaşamı ilgilendiren, anlamlandıran her şeyi konu edinir. Bilginin ve hakikatin peşinde doğru soruları sorarak hakikate ulaşmayı hedefler. Çağlar boyunca pek çok filozof ve düşünür ahlak, estetik, zaman, bilgi, gerçek, güzellik, adalet, din, sanat gibi pek çok farklı konuda çeşitli sorular sorarak genel ve öznel çıkarımlarla doğrunun peşine düşmüştür. Dolayısıyla felsefe bu açıdan ele alındığında aynı zamanda oldukça kapsayıcı bir düşünce sistemidir. Gerçek nedir, bilgi mümkün müdür, güzel nedir, özgür irade var mıdır, doğru ve yanlış her koşulda geçerli midir? gibi aklınıza gelebilecek tüm sorular ve cevaplar felsefenin konusu olabilir.

Felsefi Akımlar

Antik çağlardan itibaren felsefe insanın iyiyi, doğruyu, güzeli, insanı evreni anlama çabasıyla günümüze kadar ulaşmıştır. Pek çok filozofun katkılarıyla da çeşitli felsefi akımlar ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda önemli felsefi akımlar şu şekildedir:

İdealizm: Değerler ve bilginin mutlak değişmez olduğunu savunur. Bu düşünceye göre iyi, güzel ve doğru gibi kavramlar değişmez olduğu için evrensel olarak kabul edilir. Her şeyin özden çıktığını ve akıl dışında herhangi bir gerçekliğe ulaşılamayacağını düşünülmektedir.
Realizm: Etrafınızda gördüğünüz, dokunduğunuz ve hissettiğiniz her şeyin gerçek olduğunu savunur. Somut kavramlarla ilgilenir. Zihnin boş bir levha olduğunu deney ve gözlem yoluyla bilgiye ulaşıldığını aktarır.
Pragmatizm: Faydacılık anlamına da gelen pragmatizm iyi, doğru ve gerçek faydalı olandır. Mutlak bir doğru ya da yanlış yoktur.
Egzistansiyalizm: Özgürlük kavramını temeline alır. Özgür olan bireylerin var olduğunu, her bireyin özel olduğunu savunur. Baskıyı, itaati reddeder. Her insanın kendi değerler sistemini oluşturması konusunda baskı yapar.
Natüralizm: Bizi biz yapan her şeyin doğal varlıklar ve doğal olaylardan meydana geldiğini savunur. İnsanın içinde yetiştiği topluma göre şekilleneceğini, en doğru bilginin yaparak ve yaşayarak öğrenilebileceğine inanır.
Rasyonalizm: Bilginin tek kaynağının akıl olduğunu, doğru bilginin ancak akıl ile elde edilebileceğini savunur. Duyular ile hiçbir zaman doğru ve kesin bilgiye ulaşılamayacağını ortaya koyar.

Felsefenin İnsan Hayatına Etkileri

Felsefe kitapları bir konuda bilgi sahibi olmanızı sağlarken hayat tarzınızı ve dünya görüşünüzü de şekillendirmenize imkan sunar. İnsan ve toplum ilişkisinden doğan davranışlarınızı tutarlı hale getirir. Duygu ve düşüncelerinizi daha kolay ifade etmenize yardımcı olur. Farklı konu ve alanlarda farkındalık kazandırarak çözümcül yönünüzü ortaya çıkartır. Sorgulayan, doğrunun peşinde koşan, doğruyu ve yanlışı içinde bulunduğu duruma göre değerlendirebilen bireyler olmanızı sağlar.

Felsefe Kitap Önerileri

İnsan kendisini ve içinde bulunduğu toplumu daha iyi tanımak ve bilmek için sürekli bir arayış halindedir. Dolayısıyla ele aldığı konular incelendiğinde dünyayı anlamlandırabilmek, aklınızı kurcalayan sorulara cevap bulabilmek için felsefe kitapları bu konuda en büyük yol göstericiniz olur. Felsefe kitaplarını konularına göre tarih felsefesi, bilim felsefesi, metafizik, ahlak felsefesi, eğitim felsefesi, din felsefesi, bilgi felsefesi (epistemoloji) ve varlık felsefesi(ontoloji) olarak sınıflandırabiliriz. Bilginin kaynağı, değeri, sınırı ve yöntemini bilgi felsefesi; varlık ve varoluşu dayanan tüm konuları varlık felsefesi; Tanrı, ibadet, kutsallık, peygamber ve din gibi konuları ise din felsefesi incelemektedir. Bu alanda mutlaka okunması gereken felsefe kitapları şunlardır: Platon – Devlet, Viktor Emikl Frankl – İnsanın Anlam Arayışı, Thomas More – Utopia, Rollo May – Yaratma Cesareti, Emil Michel Cioran – Çürümenin Kitabı, Friedrich Wilhelm Nietzsche - Böyle Söyledi Zerdüşt, Jostein Gaarder - Sofie’nin Dünyası, Farabi – İdeal Devlet, İbni Haldun – Coğrafya Kaderdir, Jean-Paul Sartre – Varoluşçuluk, Aristoteles – Poetika, Platon – Sokrates’in Savunması, Erasmus - Deliliğe Övgü, Bertrand Russell – Mutlu Olma Sanatı, Jean-Jacques Rousseau - Toplum Sözleşmesi, Seneca – Yaşamın Kısalığı Üzerine, Spinoza – Etika, St. Augustinus – İtiraflar.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.